fbpx

Polityka plików cookies

W celu lepszego dostosowania dostarczanych Państwu usług i szybszego przekazywania informacji, których Państwo poszukują, DS Development Sp. z o.o. Sp. k. w Kosakowie używa w tym celu tzw. cookies tj. informacji zapisywanych przez serwer www.verdepark.pl na komputerze użytkownika.

Przy połączeniu się komputera z serwisem, serwer odczytuje cookies przede wszystkim w celu oszczędzenia użytkownikowi czasu na wyszukiwanie informacji, których odnalezieniem z największym prawdopodobieństwem będzie zainteresowany. Pliki cookies używane są także dla zapamiętywania na czas sesji danych statystycznych o ruchu użytkowników, używanych przez DS Development Sp. z o.o. Sp. k. w Kosakowie.

Użytkownicy serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej:
Więcej informacji – Internet Explorer
Więcej informacji – Google Chrome
Więcej informacji – Firefox

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron. Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego i uzyskiwanie do nich dostępu, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usług.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz, zewnętrzne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak koniecznie wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

 
w Celach Prezentowania Oferty Nieruchomości DS DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych  (zwanego  „RODO”), uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, obejmujących:

  • imię i nazwisko;
  • adres korespondencyjny;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu;

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie DS Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Kosakowie, ul. Kalinowa 6 (81-198), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 449533 („DS Development, zwana dalej jako „Spółka”).

Przekazane dane osobowe wykorzystywane będą celem przedstawiania i przekazywania Państwu ofert i informacji dotyczących nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Spółki, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami, świadczonymi przez Spółkę

Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Udzielona zgoda  może zostać  w każdej chwili cofnięta (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych na podstawie takiej zgody, jakie miało miejsce  do czasu jej cofnięcia).

Przekazane dane osobowe mogą  podlegać utrwaleniu przez Administratora Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu.  Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.

Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji  lub  przyszłych zachowań dla określenia przez  Administratora Danych Osobowych, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres do chwili cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody – jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia inwestycji.

Państwa dane osobowe będą mogły zostać powierzone przez Spółkę, w ramach realizacji celów, o których mowa powyżej, podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu i/lub na rachunek Spółki (takim jak podwykonawcy i usługodawcy Spółki) czynności związanych z przedstawianiem i przekazywaniem Państwu ofert i informacji dotyczących nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Spółkę, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami, świadczonymi przez Spółkę.

Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

– dostępu do swoich danych osobowych

– żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania.

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

– przeniesienia danych do innego administratora danych.

Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Państwa w dowolnym momencie,  odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora Danych na  podany niżej adres kontaktowy:odo@dsdevelopment.pl

W przypadku, w którym uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora  Danych Osobowych Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli pragną Państwo udostępnić swoje dane osobowe na wskazanych wyżej zasadach, uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody następującej treści (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu kontaktowym):

Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką przetwarzania danych osobowych Celach Prezentowania Oferty Nieruchomości DS Development Sp. z o.o. Sp.k. ofert i informacji dotyczących nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez DS Development Sp. z o.o. Sp.k. , a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami świadczonymi przez DS Development Sp.z o.o. Sp.k.

–  na podany przeze mnie adres mojej poczty elektronicznej

– z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez rozmowy telefoniczne, smsy   oraz  z użyciem innych  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przeze mnie numer telefonu

Uprzejmie zapraszamy do kontaktu.